PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC Grudzień
– GRUPA II „Biedronki” –

plan-GRUDZIEŃ