PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC Styczeń
– GRUPA II „Biedronki” –

I-i-II