PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC Czerwiec
– GRUPA II „Biedronki” –

krasnale-czerwiec