Informacja dla rodziców dzieci składających deklarację na dyżur wakacyjny