REGULAMIN-Rady-Rodziców

SKMBT_C28020100514120

WPŁATY NA RZECZ RADY RODZICÓW

Prosimy dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców

BANK SPÓŁDZIELCZY

21 9226 0005 0023 8155 2000 0010

Dziękujemy za dokonywanie wpłat

Rada Rodziców