21 marca

Pierwszy Dzień Wiosny przedszkolaki przywitały piosenką, okrzykami własnoręcznie przygotowanymi gadżetami oraz korowodem w okolice przedszkola. Dzieciom udało się zaobserwować pierwsze oznaki wiosny. Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny odbyła się również dyskoteka w ogrodzie przedszkolnym.