Kwiecień światowym miesiącem wiedzy na temat Autyzmu.

14 kwietnia dzieci z grup Motylki i Starszaki uczestniczyły w zajęciach logopedycznych prowadzonych przez Magdalenę Szabat, na których między innymi słuchały opowiadania pt. „Czarodziejka” Bajka terapeutyczna Joanny M. Chmielewskiej wprowadziła dzieci w świat rówieśnika z autyzmem. Przedszkolaki doskonale wiedzą, że każdy z nas ma swoje mocne i słabe strony. Wspólnie z logopedą tworzyły dąb, na którym symbolicznie wieszały swoje serduszka. Dzieci z grup są gotowe dzielić się dobrem! Każde z nich zostało mianowane Czarodziejem.