Próbna Ewakuacja Przeciwpożarowa

21 Maja w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez personel oraz dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mińsku Mazowieckim. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń (opuszczenie budynku zajęło nam tylko 2 minuty). Po ewakuacji na dzieci czekała niespodzianka – samochód ratowniczy Straży Pożarnej.