PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC Styczeń
– GRUPA I „Krasnale”

I-i-II