PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC Październik
– GRUPA I „Krasnale”

październik-Krasnale