PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC Grudzień
– GRUPA I „Krasnale” –

GRUDZIEŃ-krasnale