Drodzy Rodzice

Informację o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie prosimy pobrać z platformy

pm6minsk.4parents.pl

i  uiścić na konto do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu w którym dziecko korzystało z wychowania przedszkolne:

  1. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1,30 zł./godz.
  2. Opłata za wyżywienie – 12zł./ dzień

Opłaty należy wpłacać na konto:

65 9226 0005 0024 4752 2000 0010

Nr.LXII_.553.2023-wysokość-opłat-za-przedszkola