Przedszkole Miejskie Nr 6, którego organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowieckim, zlokalizowane jest na osiedlu Warszawska 250/81.Pracuje w godzinach 7.00- 17.00 .Placówka dysponuje sześcioma oddziałami dla dzieci 3-6 letnich . Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadach powszechnej dostępności .Dzieci przebywają w przestrzennych , kolorowych salach z dostępem do łazienek. Sale wyposażone są w ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki. Przedszkole posiada bogate zaplecze multimedialne: kącik informatyczny dla starszaków, tablicę multimedialną i podłogę interaktywną. Atutem placówki jest bardzo dobrze wyposażona sala gimnastyczna i atrakcyjny plac zabaw. Proces dydaktyczno- wychowawczy prowadzony jest zgodnie z podstawą programową w oparciu o programy edukacyjne wychowania przedszkolnego. Ofertę wzbogacają programy własne nauczycieli ; regionalny, teatralny, zdrowotny, adaptacyjny, muzyczny. Przedszkole organizuje spotkania z artystami, twórcami i wspólne kultywowanie tradycji świątecznych. Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach i projektach np.; Cała Polska czyta dzieciom, Re@lnie odpowiedzialni itp. Nasi wychowankowie zostają laureatami konkursów i olimpiadach o zasięgu miejskim ,powiatowym i ogólnopolskim. Oferujemy pomoc psychologiczno- pedagogiczną w zakresie terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Realizujemy zajęcia z języka angielskiego i zajęcia umuzykalniające. Przedszkole zapewnia smaczne posiłki, oparte o zasady zdrowego żywienia i przygotowane na miejscu