Przedszkole Miejskie Nr 6, którego organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowieckim, zlokalizowane jest na osiedlu Warszawska 250/81.Pracuje w godzinach 7.00- 17.00 .Placówka dysponuje sześcioma oddziałami dla dzieci 3-5 letnich . Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadach powszechnej dostępności .Dzieci przebywają w przestrzennych , kolorowych salach z dostępem do łazienek. Sale wyposażone są w ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki. Przedszkole posiada bogate zaplecze multimedialne: kącik informatyczny dla starszaków, tablicę multimedialną. Atutem placówki jest bardzo dobrze wyposażona sala gimnastyczna i atrakcyjny plac zabaw. Proces dydaktyczno-  wychowawczy prowadzony jest zgodnie z podstawą programową w oparciu o programy edukacyjne wychowania przedszkolnego. Ofertę wzbogacają programy własne nauczycieli ; regionalny, teatralny, zdrowotny, adaptacyjny,muzyczny. Przedszkole organizuje spotkania z artystami, twórcami i wspólne kultywowanie tradycji świątecznych. Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach ; Mamo Tato wolę wodę, Cała Polska czyta dzieciom itp. Nasi wychowankowie zdobywają tytuły laureatów w różnych konkursach i olimpiadach ; Pałacowa Maska , Kulturomaniak , Spartakiada Przedszkoli, Tęczowe nutki. Oferujemy pomoc psychologiczno- pedagogiczną , terapię logopedyczną, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia umuzykalniające. Przedszkole zapewnia smaczne, oparte o zasady zdrowego żywienia i przygotowane na miejscu posiłki. Stawka żywieniowa – 10,00 zł.