PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC -Październik
– GRUPA VI „ Zuchy ”

paz-gr-VI