PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC – Październik
– GRUPA VI. „ Zuchy ” –

paz-gr-VI