PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC – Czerwiec
– GRUPA V. „ Starszaki ” –

starszaki