PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC – Październik
– GRUPA V. „ Starszaki ” –

paz-gr-VI