PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC – Grudzień
– GRUPA V. „ Starszaki ” –

v-gr