PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC Październik
– GRUPA IV. „ MOTYLE ” –

PLAN-PRACY